Причини за псориазис

Псориазисът е е хронично кожно заболяване, което засяга между 1,5% до 2% от хората, без оглед расова принадлежност, пол или възраст.

Медицината не дава еднозначен отговор на въпроса какви са причините за псориазис. Сред провокиращите фактори са околна среда, бактериални инфекции, травми и някои групи лекарства. Сред причините за псориазис като открючващ фактор обаче на първо място се нареждат стресът и наследствеността.

Факторът стрес

Стресът се нарежда сред една от първите и най-важни причини за появата на псориазис.

Както е известно, стресът и засилената тревожност оказват силно влияние върху имунната система, обмяната на веществата, хормоналната функция и работата на редица органи и системи в организма.

Много често тежки емоционлни събития бележат началото на появата на псориазис, който не рядко избива за денонощие.

Обикновено повечето пациенти с точност определят момента на първичната поява на болестта, свързвайки я с неприятен житейски момент или дълъг хроничен стрес.

Факторът наследственост

Наследствеността е друга водеща причина за псориазисизчислено е, че при развитие на кожното възпаление при един родител, рискът за детето е 8%, при двамата родители процентът нараства на 41%.

Факторът околна среда

Влиянието на околната среда също би могла да се определи като причина за псориазис –

  • урбанизацията
  • мръсният въздух
  • замърсената храна
  • работа в индустриална среда
  • излагането на химикали и токсични вещества са елементи,

които при определена предразположеност на организма спомагат за появата на псориазис.

Тютюнопушенето и систематичната употреба на алкохол, придружена с клинични последствия върху черния дроб, са фактори, които благоприятстват негативно върху появата, протичането и лечението на псориазис.

Травматичен фактор

Причина за появата на псориатични кожни лезии могат да бъдат и травми по кожата.

Това, разбира се, не може да бъде валидно при хора, които нямат предразположеност или фамилна обремененост. Само тогава търкането и драскането на кожата могат да спомогнат за образуването на псориатични плаки.

Допълнително влошаващ фактор може да се окаже и смяната на сезоните.

Ниските температури през зимните месеци, в комбинация със сухия климат, могат да доведат до дехидратиране на кожата, което, от своя страна, обостря сухотата на псориатичните плаки.

Стрептококови инфекции

Остро настъпила стрептококова инфекция би могла да бъде причина за псориазис.

Симптоматиката на рецидивиращата стрептококова инфекция може да доведе до влошаване и на псориазиса.

При хора с компрометиран имунитет – вследствие на провеждана химиотерапия, СПИН, прогресиращи автоимунни заболявания и др., се наблюдава по-тежко протичане на псориазиса.

Към началото